25.11.2020 İnsaaTR Haber Platformu

Riskli Yapı Nedir

Riskli Yapı Nedir

Riskli Yapı Ne Demektir ?

Riskli Yapı Alan; zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Bakanlık veya İDARE (belediye, il özel idare) tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan alandır.

Yasa ve yönetmelikte yukarıdaki şekliyle tanımlanan RİSKLİ ALAN tanımı tartışılmakta ve itiraz edenler bulunmaktadır. 6306 sayılı yasanın adı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi” olup Afet kavramı sadece depremi değil, jeolojik afetler, klimatik afetler, biyolojik afetler, sosyal afetler (terör, savaş, göç v.b.) ve teknolojik afetler de bu yasa içinde değerlendirilebilecektir.

Günümüzde; “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” ile “Riskli Alan” karıştırılmaktadır. Birincisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 73.maddesine göre ilân edilmektedir. Riskli Alan ise 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi yasasına ( kısaca halk arasında Kentsel Dönüşüm Yasası diye bilinen) göre ilân edilmektedir. Benim kişisel düşüncem birinciye tepki olarak ikincisi uygulamaya sokulmuştur.

Riskli Alan tespitlerinin yapılması ve Bakanlığa ilân etme talebinde bulunmada karşılaşılan sorun belediyelerde olmaktadır. Büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyeleri arasında siyasi görüş, iletişimsizlik ve diğer nedenlerle şimdiye kadar ilân edilmiş yerlerde basına ve medyaya yansıyan haberler bu görüşümüzü doğrulamaktadır.

Riskli Alan belirlenmesi ve talep işini; belediyeler, büyükşehir belediyeleri ve ilçe belediyeleri, TOKİ, İl Özel İdaresi, riskli alanda maliki olan gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri yapabilmektedir.

Riskli Alan için asgari büyüklük 15.000 m2 olup, isterse Bakanlık uygun görmesi halinde şart aranmaz.

Uygulama Yönetmeliği madde 3’te Riskli Alan şu şekilde tanımlanmıştır.

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

b) İdare: Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeleri, bu sınırlar dışında il özel idarelerini, büyük şehirlerde büyük şehir belediyelerini, Bakanlık tarafından yetkilendirilmesi halinde büyük şehir belediyesi sınırları içindeki ilçe belediyelerini,

c) İlgili kurum: Uygulama alanında dönüşüm projesi gerçekleştirecek olan Bakanlığı, İdareyi ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığını,

ç) Kanun: 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunu,

d) Müdürlük: Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü olan illerde bu Müdürlüğü, diğer illerde ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü,

e) Rezerv yapı alanı: Kanun uyarınca gerçekleştirilecek uygulamalarda yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının veya İdarenin talebine bağlı olarak veya resen, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenen alanları,

f) Riskli alan: Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Bakanlık veya İdare tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan alanı,

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ