25.11.2020 İnsaaTR Haber Platformu

Rezerv yapı alanı nedir

Rezerv yapı alanı nedir

Rezerv Yapı Alanı Nedir ?

Rezerv Yapı Alanı;  6306 sayılı Kentsel Dönüşüm yasasına göre gerçekleştirilecek uygulamalarda yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere TOKİ veya İDARE (belediyeler, il özel idareleri) talebine bağlı olarak veya resen, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen alandır.

Bakanlık yasaya göre özel veya kamu ayrımı olmaksızın uygun göreceği tüm alanlarda Rezerv Yapı Alanı belirleme yetkisine sahiptir.

Bakanlık; adına tahsis ve devir işlemi yapılan alanları, üç yıl içinde veya Maliye Bakanlığınca uzatılan süre içinde maksadına uygun olarak kullanılmadığı takdirde önceki maliklerine devreder.

Uygulama Yönetmeliği madde 3’te Rezerv Yapı Alanı şu şekilde tanımlanmıştır;

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

b) İdare: Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeleri, bu sınırlar dışında il özel idarelerini, büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerini, Bakanlık tarafından yetkilendirilmesi hâlinde büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçe belediyelerini,

c) İlgili kurum: Uygulama alanında dönüşüm projesi gerçekleştirecek olan Bakanlığı, İdareyi ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığını,

ç) Kanun: 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunu,

d) Müdürlük: Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü olan illerde bu Müdürlüğü, diğer illerde ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü,

e) Rezerv yapı alanı: Kanun uyarınca gerçekleştirilecek uygulamalarda yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının veya İdarenin talebine bağlı olarak veya resen, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenen alanları,

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ