25.11.2020 İnsaaTR Haber Platformu

Bölge Planı Ne Demektir

Bölge Planı Ne Demektir

Bölge planları; Her ajansın sorumlu oldukları alan içerisinde bölgenin kalkınması için belirli bir vizyon çerçevesinde oluşturulmuş planlardır.

Bu vizyon gelişme eksenlerine bölünmüş, gelişme eksenleri alt hedeflere bölünmüş ; ajans, kurum ve kuruluşlar bu hedefler çerçevesinde faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Hedeflerin tamamına ulaşıldığı noktada bölgenin kalkınması sağlanmış olur.

Bölge Planlarının Önemi;

Bölgesel kalkınmanın sürdürülebilirliğini, bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasını ve kaynakların yerinde ve etkin kullanımını hedefleyen; birlikte hareket mantığının ve bölgesel program ve projelerin temelini oluşturacak bir strateji, koordinasyon ve yönlendirme belgesidir. 
Ortak bir gelecek için ortak aklı temsil eder.Ulusal düzeyde üretilen politika, plan ve stratejiler ile yerel düzeyde yürütülecek faaliyetler arasındaki ilişkiyi belirler. Yerel düzeyde kapasite oluşumuna katkıda bulunan ve bölgenin kaynak ve potansiyellerinin ileriye dönük olarak seferber edilmesini sağlayan bir süreci anlatır.

Bölge Planlarının Öncelikli Amaçları Şunlardır;

Bölgenin sosyo-ekonomik ve fiziksel durumunu anlamak, Yerel dinamikleri ve içsel potansiyelleri değerlendirmek,  Katılımcılığı ve işbirliğini artırmak,  Yerel kalkınmayı teşvik etmek, Toplumun yaşam kalitesini iyileştirmek, Üst ve alt ölçekli planlar arasında uyumu ve bütünlüğü sağlamak, Bölgenin ortak vizyonunu oluşturmak,  Bölgedeki sektörlerin ve alt bölgelerin rekabet gücünü harekete geçirmek, İleriye yönelik hedeflere ulaşmada bölgeye rehberlik etmek.

Bölge Planlarının Hukuki Altyapısı Nedir ?

Türkiye’de Bölge Planlarına ilişkin yetkilendirme 1985 yılında yürürlüğe giren İmar Kanunu ile yapılmaktadır. Kanunun, Planların Hazırlanması ve Yürürlüğe Konulması’na ilişkin 8. Maddesinde bölge planları;  sosyo ekonomik gelişme eğilimlerini, yerleşmelerin gelişme potansiyelini, sektörel hedefleri, faaliyetlerin ve alt yapıların dağılımını belirlemek üzere hazırlanacak bölge planlarını, gerekli gördüğü hallerde Devlet Planlama Teşkilatı yapar veya yaptırır ifadesi yer almaktadır. Üst ve alt ölçekli planlar arasında uyumu ve bütünlüğü sağlayıcı nitelikte olması öngörülen Bölge Planları, planlama hiyerarşisinde Ulusal Kalkınma Planları ile Çevre Düzeni Planları arasında yer almaktadır. Planlamada, farklı düzeylerde hazırlanan fiziksel planların birbirleri ile uyumu planların kademeli birlikteliği ilkesi ile tanımlanmaktadır. Bu ilke 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesinde, imar planlarının eğer mevcut ise çevre düzeni planları ve bölge planlarına uygun olarak hazırlanması gerektiği belirtilerek ifade edilmiştir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ